evelyn a jarre

Stenshuvud

Vlastní vyhledávání

 

 

 

 

 

 

2007 september - Stenshuvud

 

 

 

 

Stenshuvuds utstickare i Hanöbukten är ett av Skånes mest kända landmärken. Vår mest
välbesökta nationalpark, och även omgivningarna, bjuder på storslagen natur med myllrande växt- och djurliv.För knappt tvåhundra år sedan var Stenshuvud och omgivande sluttningar ett relativt öppet betesmarkslandskap med enstaka grova träd och betestuktade buskage. I mitten av 1800-talet började området växa igen och numera dominerar rika lundmiljöer med bok, avenbok, ek, lind, lönn, alm, fågelbär och hassel. Kring bergets brantare partier finns blockrika rasbranter med krattskogar av framförallt ek.Dessa skogar har lång kontinuitet och många skogsanpassade växter och djur har kunnit överleva här,också under tider då landskapet i övrigt betats eller odlats.Söder om huvudet utbreder sig sandfält med artfattigtorrängsvegetation, ljung och enstaka enbuskar. Längs bäckar och åar fi nns rikligt med sumpskogar med ofta mycket frodig undervegetation. I hela området hittar manockså många artrika, både torra och fuktiga, ängsmiljöer.

 

 

 

 

 

 

NAHORU
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free